Kaplička u města Louny

Ještě před tím, než naše sdružení oficiálně vzniklo projevovali současní členové OS Save Land zájem o stav historických památek ve svém okolí. To dokazuje i snaha jednoho ze členů našeho sdružení, Mirka Matějky (M1976), který se již na počátku léta spolu s některými svými spoluobčany z Loun zapojil do úsilí o nápravu stavu kapličky nedaleko jejich města.

Upozornili komisi pro program obnovy kulturních památek na špatný stav kapličky, která se nachází na křižovatce zaniklých cest, dnes uprostřed polí směrem k vesnici Zeměchy. Náš člen nás informoval, že komise následně přejala iniciativu a předala návrh radě města ke schválení investiční záměr na opravu kapličky. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Refilsta.

Dále se náš člen angažoval během opravy kapličky – spolu s ostatními chodili dohlížet na pokračující opravy. Díky kladnému přístupu všech zúčastněných získal i náš člen možnost upozorňovat komisy na případné nedostatky, k tomu ale nebylo nutné překročit. Náš člen nám s potěšením oznámil, že firma pracovala velmi odpovědně a vše proběhlo bez problémů. Stavba začala v půlce září a skončila začátkem října. A jak je vidět, kapličku je nyní opět možné vidět v pěkném stavu.

A zde je názor našeho aktivního člena: Proto se lidičky nebojte občas obrátit na své úředníky a své poznatky jim říct. Ne všude se setkáte z neochotu něco řešit.

Na popud Ing. Miroslavy Kalivodové musíme doplnit některé informace, které se týkají opravy kapiličky. Aby nedošlo k dalším nepřesnostem, dále citujeme z emailu, který nám paní inženýrka laskavě z vlastní iniciativy zaslala a poskytla nám tak velmi zajímavé informace: "opravu zajistilo a financovalo Město Louny, prostřednictvím odboru místního hospodářství a to z prostředků na opravy majetku města. Z těchto prostředků zajišťujeme řadu plánovaných menších akcí nebo operativně nutné opravy majetku města, které se vyskytnou v průběhu kalendářního roku. Na stav kapličky jsem byla upozorněna panem starostou (...). Vzhledem k tomu, že mám také ráda hezké a zachovalé věci a zvláště stavby kolem sebe, zjišťovali jsme nejprve koho je stavba vlastnicky, protože se k ní nehlásila ani církev, ani památkáři. Korespondence trochu zdržela termín opravy, ale museli jsme čekat i na ukončení zemědělských prací, protože ke kapličce nevede přístupová komunikace. Přes to se podařilo na základě poptávkového řízení vybrat kvalitní firmu a včas sjednat termín opravy v letošním roce. Organizační zajištění a dohled nad opravou měl na starosti vedoucí majetkového oddělení OMH pan Jiří Parkman."

Pokud Vás tato kaplička zajímá blíže, podívejte se na fotky níže. A kdyby Vás zajímalo, kde přesně se tato kaplička nachází, můžete ji najít na serveru mapy.cz.

1 2
3 4
zobrazeno: 4620x, komentářů: 2, autor: Bobanx, vytvořeno: 1.4.2009 22:40

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na detektory-tesoro.cz uživatelský účet, zaregistrujte se. Registrace je bezplatná a k ničemu vás nezavazuje.

Znak Čech

Znak Moravy

Znak Horního Slezska