O nás

Občanské sdružení Save Land vzniklo z původně volné spolupráce několika lidí. Prvotním impulzem pro vznik tohoto sdružení bylo narůstající pobouření nad současným stavem přírody a krajiny, ke které patří i památky, které v ní zanechali lidé, např. boží muka, kapličky a podobně, se kterými se tito lidé při svých toulkách přírodou setkávali.

Po tomto společném pobouření ale přišel nápad, že by se současný stav dal změnit – sice ne úplně a všude, ale jak vyjadřuje naše motto – „Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost není maličkost.“. Tak se poprvé objevila myšlenka založit občanské sdružení, které by napravovalo nezájem ostatních v oblasti ekologie a ochrany kulturního dědictví.

Po nezbytném papírování bylo naše sdružení dne 20.8.2008 zaregistrováno u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1-1/72615/08-R a bylo mu přiděleno IČO: 22726110. Tak bylo již fungující OS Save Land oficiálně založeno a jeho zakládající členové začali pracovat na prvních projektech i na nekonečné činnosti čištění krajiny.

Hned několik dnů po tom, co se založení sdružení rozkřiklo mezi přáteli a známými, kteří sdílejí naše přesvědčení, začalo přihlašování dalších členů, a to nejen z jihomoravského kraje, kde sdružení sídlí, ale i z celých Čech, proto bylo rozhodnuto, že nejaktivnější z Čechů se stane neoficiálním náčelníkem sdružení pro Českou část republiky.

V současné době je činnost tohoto sdružení stále v plenkách, již nyní ale pracujeme na projektu obnovy božích muk nedaleko našeho sídla, na které obec, ke které patří, „nemá čas“. Průběžně (několikrát týdně) se věnujeme čistění přírody, zejména lesů a polí, pomocí detektorů kovů a současně řešíme mapování zamořenosti čištěných ploch. Současně také usilujeme o získání grantu na obnovu větších památek, než jsou boží muka, pamětní desky apod. Do těchto aktivit se pokoušíme zapojit i zástupce z řad dětí a mládeže, kteří po prvotní nejistotě většinou najdou zalíbení v naší činnosti, a tato prospěšná činnost je baví a současně vzdělává v oblasti nyní tak oblíbené ekologie i méně oblíbené historie.

V souvislosti s tím je nutné zmínit i otázku přijímání nových členů do sdružení. Již při prvních návrzích podoby tohoto sdružení se jeho zakládající členové shodli na tom, že „raději než 100 lidí, kteří nic nedělají, ať je nás 10 aktivních“. Proto je filtr pro nové členy natolik přísný, že po prvotním přijímání uvedeném výše, je přírůstek členů blízký nule. Tímto ovšem nechceme nikoho odradit, naopak je zde poskytnuta jistota, že v případě přijetí se člen sdružení může spoléhat na aktivitu a ochotu ostatních ve všech ohledech spojených se sdružením.

Stejně jako je tomu u jiných neziskových organizací, i ta naše se od počátku potýká s finančními nedostatky. Všechny projekty, které se pokoušíme uskutečnit jsou závislé na sponzorství soukromých firem (v budoucnu je stále nejistá grantová podpora z ne-soukromého sektoru). V této souvislosti bychom rádi poděkovali všem našim sponzorům, kteří jsou uvedeni v sekci Partneři.

 

Znak Čech

Znak Moravy

Znak Horního Slezska