Občanské sdružení Save Land

Občanské sdružení Save Land spojuje lidi, které oslovuje příroda a historie. Tyto dvě oblasti jsou representovány, ale také spojovány v činnostech tohoto sdružení, zejména se jedná:


o čistění přírodních prostranství, zejména polí a lesů, od kovového odpadu a mapování těchto oblastí

o ochranu a obnovu drobných historických staveb na veřejných prostranstvích, nejčastěji božích muk a pomníčků

o přibližování dětí a mládeže přírodě a historii, zejména pomocí zapojení do dvou výše uvedených hlavních činností

Vedle těchto hlavních aktivit se Save Land angažuje i v jiných činnostech, které jsou ale s uvedenými v těsném spojení.

Hlavní centrum činnosti tohoto sdružení je na jižní Moravě, administrativní centrum sídlí v Blansku. Členové tohoto sdružení jsou ale i v Čechách, kde velmi zapáleně pracují dle stanov tohoto sdružení.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailové adrese saveland@seznam.cz.

Kapličky, pomníčky, boží muka…

Druhá oblast působnosti Save Land je v mnoha ohledech náročnější, něž předchozí, její výsledky jsou ale o to patrnější. Každý člověk, který se někdy vydá na procházku do přírody zřejmě někdy očima spočinul na nějakém památníčku, božích mukách nebo podobné upomínce časů minulých. Jak ale je běžné v našich krajích, ne vždy jsou tyto památky, stejně jako některé větší (hrady, zámky apod.), v takovém stavu, aby se člověk u nich zastavil a přemýšlel nad uměním našich předků. Většinou je nalezne spíše ve stavu, kdy už přestávají připomínat svou dřívější funkci, postupně zanikají. V tomto případě se od nich většinou každý člověk, stejně jako náš stát spíše odvrátí – velkou vinu na tom má čtyřicetiletá komunistická devastace a dvacet let nezájmu současných vlád. A protože tyto drobné upomínky historie a lidí, kteří na tomto světě již dávno nejsou, zanikají, chce se sdružení Save Land postavit na jejich stranu a všemi možnými silami usilovat o jejich obnovu a záchranu. V souvislosti s tím sdružení plánuje získat v budoucnosti do péče i některou větší zchátralou historickou budovu a v rámci možností ji navrátit do původního stavu, příp. stavu, který mu bude nejblíže.

Spolupráce

V souvislosti s hlavními činnostmi, které jsou uvedeny výše, vítáme samozřejmě jakoukoli pomoc, radu, připomínku nebo nápad, které by mohly vést k zlepšení situace v oblastech, které jsou pro toto občanské sdružení prioritní. OS Save Land je otevřeno všem, kdo mají zájem o spolupráci. Sdružení vedle volné spolupráce nabízí i členství, je ovšem nutné zmínit, že filtr pro příjem nových členů je velmi přísný, zejména proto, že vyžadujeme opravdu aktivní a neutuchající zájem o naši věc, který nehodláme obětovat ve prospěch zvyšování počtu členů.

1 2 3

Boží muka u Lipůvky

Boží muka u LipůvkyPřed relativně krátkou dobou jsme vás informovali o dezolátním stavu božích muk nedaleko hájovny u obce Lipůvka.

 

Kaplička u města Louny

kaplička u lounJde to, ale někdy to stojí hodně energie.

 
Stránka:  1
Znak Čech

Znak Moravy

Znak Horního Slezska