Jak začít s detektorem kovů - poradna pro všechny začátečníky

Už bylo napsáno mnoho článků o tom, jak si vybrat správný detektor. Většina z nich jsou pouze skrytými reklamními tahy prodejců, za účelem nalákat zákazníka, aby si vybral určitou značku detektoru. Potom to dopadá tak, že nový „detektorista“ zakoupí nevhodný výrobek a ještě má pěkně provětranou peněženku. Proto se doporučuje podniknout několik kroků, než se pevně rozhodnete pro nějaký konkrétní model.
V první řadě je nutno zdůraznit, že neexistuje jeden konkrétní detektor, který by byl opravdu vyroben jen pro Vás. V současné době se na trhu vyskytuje hodně dobrých značek, které uspokojí potřebu zákazníka a zároveň nezatíží rozpočet v tak velké míře. Rozhodně však s koupí detektoru nespěchejte, nejprve si zodpovězte tyto tři otázky:

1) Co chcete hledat a v jaké lokalitě?
2) Jaký typ detektoru se hodí k těmto potřebám?
3) Jaká je cenová řada těchto přístrojů?

Abyste našly odpovědi k těmto otázkám, musíte nejprve prostudovat několik zdrojů informací. Vhodným pramenem mohou být internetová fóra věnovaná detektorům kovů. I tam se samozřejmě často projeví názory prodejců. Převažují ale odpovědi přímo od hledačů, a tak máte alespoň pro začátek možnost dostat pravdivé informace o modelu který Vás zajímá. Existují i různé knihy a časopisy s touto tématikou, ale právě zde může dojít k upřednostnění určité značky, která finančně podpořila vydání této publikace. Potom se spíše zdá, že čtete reklamní brožuru než knihu. Vhodné je také, najít si nějaký klub, který sdružuje lidi věnující se hledání a poradit se přímo s nimi.
Pokud jsme se zmínili o tom, že je nutno se rozhodnout co chcete hledat, pak máte na výběr několik možností. Asi nejoblíbenější je hledání mincí a militarií. Dále si musíte ujasnit, v jaké lokalitě chcete hledat resp., jaká půda se zde vyskytuje (obsah minerálů, rudy apod.). Když už si určíte tyto dvě asi nejdůležitější věci, pak už nezbývá, než si určit konkrétní typ detektoru. V podstatě máte tyto možnosti:

1) General Purpose VLF/TR/Motion Discriminator
2) Nugget Hunting VLF/TR
3) Nugget Hunting VLF/TR/Motion Discriminator
4) Pulse
5) Two Box
6) Waterproof Detector


Víceúčelové detektory (The General Purpose detektor) jsou sice určeny k hledání „všeho“, ale nečekejte od něj zázraky. Dobrý VLF/TR Nugget Hunter zase více vyniká větší efektivitou při hledání zlata, ale je méně vhodný na hledání mincí.  S 2 Box TR zase nemůžete hledat v lokalitách, kde se vyskytuje půda s větším obsahem minerálů, ale zase má dosah do větších hloubek. A poslední zmiňované, tedy voděodolné, můžete využít při hledání pod vodou, ale jsou těžší než ostatní detektory. 

Když už si zvolíte určitý typ detektoru, následuje volba výše částky, kterou chcete investovat do jeho nákupu. Nejvhodnější je si nejprve zjistit cenové řady různých modelů, které budou plnit vaše požadavky. Určete si, jaké vlastnosti jsou pro vás prioritou a kolik stojí detektory, které jimi disponují. Vždy však počítejte s tím, že čím složitější detektor, tím budete muset strávit více času, než pochopíte jednotlivé funkce a nastavení. Pokud má detektor plnit funkci pouze jakési "hračky na dovolenou", bude nejspíš zbytečné kupovat si nejdražší model. Ovšem jestli míníte trávit s ním víkendy a hodně svého volného času, raději investujte větší částku a kupte si detektor na vyšší úrovni.
Čas, který strávíte nad čtením již zmíněných internetových fór nebo publikací se Vám bude hodit právě teď. Všichni výrobci si totiž myslí, že právě oni vyrábějí nejlepší modely detektorů. Většina těch, které vyrábí nejznámější firmy (Tesoro, Minelab, Garrett, C.Scope, Fisher…) jsou dobré, ale jak poznat ten nejlepší? To je opravdu nadlidský úkol, protože všichni výrobci Vás zahltí dokonalými slogany a propagačními brožurami. Proto si raději sežeňte materiály nebo jděte přímo na internetové stránky prodejce a zjistěte si konkrétní technické vlastnosti výrobku.  Potom srovnejte tyto vlastnosti u všech modelů, které vyhovují Vašim potřebám a cenovému rozpětí. 
Když už znáte všechny tyto informace, navštivte kamenný obchod, který se specializuje na prodej detektorů a tam se poraďte s prodejcem. Zeptejte se opravdu na všechny otázky, které vás zajímají, a také si detektor vyzkoušejte (vždy nejlépe v terénu). Dobrého prodejce zpravidla poznáte tak, že Vám odpoví na všechny otázky a ukáže vám, jak detektor pracuje, ale hlavně Vás upozorní i na slabší stránky každého přístroje. Na trhu totiž zatím není žádný detektor který by byl určen primárně na vše. Proto každý přístroj má pro určité režimy a typy hledání své achilovy paty :) V tomto bodě je také dobré, jak již bylo zmíněno, poradit se s ostatními zkušenějšími hledači.
Poté co si detektor zakoupíte, vyzbrojte se velkou dávkou trpělivosti. Studujte pečlivě návod a pracujte s ním, tak často, jak jen to bude možné. Žádný detektor totiž nedisponuje jedním nastavením, které si nastavíte a najdete s ním všechno.

detektor kovu

Slovníček pojmů

Air test

Základní pomůcka pro testování detektoru. Testovaný předmět není uložen v půdě, ale volně na povrchu. Jedná se pouze o orientační test; dosah v půdě a vyhodnocení se může dramaticky změnit.

Alkalická baterie

Základní typ baterie obecně doporučované pro všechny druhy detektorů.

Accept

Ve slovníčku detektoráře to znamená přijmutí určitého předmětu. Nebo lépe řečeno, určité povrchové vodivosti předmětu v nastavení diskriminace.

Automatické odladění vlivu půdy

Detektor si sám v automatickém režimu odlaďuje vliv minerálů a iontů kovů obsažených v půdě.

All Metal

Obvykle se tak označuje režim, určený pro hledání všech kovových předmětů bez diskriminace. V mnoha případech mají v tomto režimu detektory největší dosah. Není to ale pravidlo.

Automatické odladění interferencí

Funkce, kdy si detektor sám hledá nejméně rušený kanál. Vedle automatické funkce máte u mnoha detektorů možnost si pracovní frekvenci posouvat i ručně. Obvykle přepínáním v několika krocích. V mnoha případech se tak vyhnete nežadoucímu rušení a nebo přílišnému snižování citlivosti detektoru.

Bag

Často používaný výraz pro brašnu na detektor

Board

Základní deska detektoru. Plošný spoj obsahující elektroniku detektoru.

Citlivost

Nastavení citlivosti je pro hledání s detektorem kovů základní možností nastavení. Nastavením citlivosti ovlivňujete jak dosah detektoru, tak stabilitu. Je chybou si myslet, že na maximum nastavený detektor bude mít vždy maximální dosah. V lokalitách s velkým množstvím minerálů a odpadů tak získáte pouze nestabilní přístroj. Vždy se tak hledá optimální kompromis mezi stabilitou a dosahem.

Cíl - cílová odezva 

Obecné označení pro určitou odpověď daného předmětu 

Cívka 

Cívka nebo sonda. Základní součást detektoru. Díky ní elektronika detektoru vyhodnocuje přijímané signály. Dělí se na několik typů a jejich zpracování je většinou nejutajovanější tajemství výrobce. Kvalitní sonda je mnohdy srdcem detektoru. Základní typy se dělí na koncentrické a Double D (2D). 

Diskriminace

Obecně odmítání určitých kovových předmětů, nebo lépe řečeno, určité povrchové vodivosti předmětu. Správná diskriminace je jedním z nejdůležitějších parametrů detektoru a vývoj diskriminačních obvodů je mnohdy spojen s mnoha patenty a utajováním.

Double D 

Typ vyhledávací sondy. Označovaný může být také jako 2D, nebo DD. Vinutí uvnitř sondy vytvaří tvar dvou písmen D obrácených zády k sobě. Sondy se vyznačují velkým pokrytím plochy, ale někdy na úkor separace.

Detekce - detekce předmětu

Obecně vyhledání, zaměření určitého předmětu

Elektromagnetické interference 

Častý problém se kterým se může detektorář potkat. Prostor je dnes v mnoha případech přesycen vysíláním na mnoha vlnových délkách. Problémem pak může být i poškozené nebo staré elektrické vedení. To pak obvykle vysílá na většině frekvencí současně a je prakticky neodladitelné. Interference pak způsobují nežádoucí nestabilitu detektoru.  

Elektromagnetické pole

Vzniká u všech kovových předmětů, kterými prochází elektrický proud. Jeho chování a síla je zavislá na několika základních faktorech. Na tomto fyzikálním principu je založena naprostá většina detektorů kovů 

Frekvence 

Pracovní frekvence detektoru.  Ovlivňuje prostup elektromagnetického pole půdou a také správnou funkci diskriminátoru. Klasické VLF detektory pracují na frekvenci od 3 kHz do 30 kHz. Další označení frekvenčních pásem je LF 30 až 300 kHz, MF 300 kHz až 3 MHz a HF 3 až 30 MHz

Feromagnetické horniny

Může se jednat o horniny sopečného původu, anebo o horniny obsahující velké množství kovů. V obou případech dělají klasickým VLF detektorům problémy. Na trhu je několik přístrojů, které si s větším či menším úspěchem s těmito problémy poradí. Ve většině přpadů se jedná o různé čedičové filtry atd.

Hledači pokladů 

Slangový výraz, přejatý z angličtiny (treasure hunters), kterým jsou označováni všichni lidé používající detektor kovů. V Čechách se ale daleko častěji používá pouze označení Hledač, popřípadě mrcasník, což je slovíčko přejaté z brněnského hanteku a jedná se o označení flákače. Proto je určitá část hledačů na tento výraz dosti alergická :) 

Identifikace signálu

K identifikaci signálu používáme jak audio odpověď detektoru, tak popřípadě vizuelní na LCD. Ke správnému pochopení toho, co Vám detektor říká vede ale jediná cesta - praxe. Je řada předmětů, které dokáží detektor dokonale zmást (železné kroužky, rozpadajícící se fólie atd.) pak záleží především na zkušenostech každého hledače.

Grafická odpověď 

Označení, které se používá pro identifikaci nálezu na LCD detektoru. Většinou se jedná o nějaké číslo nebo segment, který znázorňuje naměřenou povrchovou vodivost cíle pod sondou.

Identifikace hloubky cíle 

Velká část digitálních detektorů je vybavena nějakou grafickou identifikací hloubky předmětu pod sondou. Většinou se jedná o různé "coin depth" - určení hloubky mince. Analogové přístroje si vystačí s nárustem síly signálu vzhledem ke vzdálenosti předmětu od sondy.

Koncentrická sonda 

Označují se tak sondy se soustředným uspořádáním vynutí. Výhodou u těchto sond je přesnější zaměření cíle. Nevýhodou pak je menší pokrytí plochy. Z tohoto důvodu vznikají v poslední době i oválné koncentrické sondy, které mají problém menšího pokrytí u koncentrických sond vyřešit.

 LCD - display

Dislej z tekutých krystalů. Většina digitálních detektorů používá pro svoje grafické funkce tuto technologii.

Mineralizace 

Často probírané téma na všech detektorářských fórech. V ideálním případě by si detektor měl dokázat poradit s velkým množstvím v půdě rozpuštěných solí a iontů kovů. Těmto prvkům v půdě pak souhrně říkáme mineralizace.  

Nepohybový detektor

Nepohybové detektory se vyznačují tím, že pro identifikaci cíle v půdě nemusíte hledací sondou pohybovat. Pokud identifikujete předmět v půdě, stačí Vám pro získání tónové i grafické odpovědi nad cílem sondu v klidu podržet. Práce s detektorem je se ale v ničem dalším od pohybových detektorů prakticky neliší. Stejně jako u pohybových se i u nepohybového detektoru pohybujete prohledávaným místem pomalejším pohybem připomínajícím sečení trávy, kdy sonda postupně překrývá prohledávaný prostor.

Neutrální půda 

Půda s minimálním množstvím rozpuštěných mineralních solí a iontů kovů.  

Odladění vlivu mineralizace 

Nebo také "odladění vlivu půdy". Pro správnou funkci detektoru v mnoha lokalitách funkce klíčová. Jednoduché digitální a analogové detektory používají pevně stanovenou hodnotu. Podle toho jakou úroveň jednotliví výrobci zvolí, vypadá i výsledná stabilita detektoru v terénu. Detektory z vyšších tříd používají různé, méně či více přesné, automatické nebo manuální funkce pro odladění půdy.  

Notch 

Okno nebo zářez. Jedná se o diskriminační funkci, kdy při nastavování detektoru nepostupujete od železa k neželezným kovům, ale můžete vyjmout jakékoli vodivostní číslo nebo segment. Jelikož výsledná vodivost předmětu se v jednotlivých půdách může i výrazně lišit, je lepší s touto funkcí, pokud je jí detektor vybaven raději šetřit. Nejčastěji se tato funkce používá pro odfiltrování železných a hliníkových fólii. Pokud je zvolená úroveň příliš vysoká, můžete snadno minout i chtěné cíle, jako jsou například malé stříbrné mince.

Odrušení interferencí

Účelem je odfiltrovat nežadoucí projevy nestability detektoru, které způsobojí elektrickomagnetické interference. Některé detektory jsou vybaveny funkcí automatického odrušení interferencí, nebo mají možnost si posouvat pracovní frekvenci. Ve všech případech je ale základní princip stejný, zvolit pracovní "kanál" tak, aby byl detektor co nejméně rušen. K tomuto bodu je pak třeba dodat, že většina výrobců se snaží vliv interferencí snížit nebo eliminovat již při výrobě hledacích sond, kdy se používá řada pasivních řešení.

Oxidy železa 

Častý projev mineralizace půdy. Odfiltrovat velké množství těchto oxidů může často působit detektorům problémy. Pro lokality s vysokou koncentrací oxidů železa v půdě se používají speciální detektory kovů nebo pulsní detektory. 

Pulsní detektory 

Detektory pracující na principu elektromagnetických pulsů. Narozdíl od klasických VLF detektorů nemají problémy s mineralizací půdy a obvykle se vyznačují větším hloubkovým dosahem. Problémem je ale velice špatná, nebo žádná diskriminace. Přístroje, které alespoň základní diskriminaci kovů (železo -  barevné kovy) zvládají jsou poměrně finančně nákladné.

Prahový tón 

Neboli threshold. Jedná se o základní nastavení detektoru, pokud je touto funcí přístroj vybaven. Jeho použitím získáte větší citlivost na malé předměty a také větší hloubkový dosah. Prahový tón je ale potřeba nastavovat citlivě. Příliš vysoká hodnota Vám naopak může malé předměty skrýt. Obvyklé nastavení je na prahu slyšitelnosti, kdy uživatel slyší pouze slabounký zvuk na pozadí. Existuje také celá řada detektorů, ve kterých se funkce thresholdu dá použít i v takzvaném tichém diskriminačním režimu, kde charakteristický zvuk thresholdu neslyšíte. Přesto ale pomocí vyššího nastavení této funkce získáte na citlivosti. 

Prozvuk

Neboli falešný signál. Při příliš vysokém nastavení citlivosti nebo prahového tónu může snadno docházet k tomuto jevu. Pro začátečníka může být těžší odlišit tento jev od klasické odpovědi detektoru na nález pod sondou. Postup pro ovládnutí identifikace prozvuků vyžaduje určitou míru praxe. Pro začátečníka je obecně nejlepší začít s menší úrovní citlivosti a naučit se nejdříve falešné signály dobře identifikovat.

Režim 

Neboli pracovní režim detektoru. Může se tak označovat jak přednastavený program od výrobce (coin, rellic atd.), tak i základní hledací technika - All Metal, diskriminační, pohybový, nepohybový. Stejným způsobem lze označit i čistě individuální nastavení. O něm pak lze mluvit jako o zvoleném pracovním režimu. 

Rychlá reakce/odezva 

Často zmiňovaný parametr v hodnocení detektoru. Je žádoucí, aby reakce detektoru na cíl byla pokud možno co nejrychlejší. Zvláště při nastavené diskriminaci (obvyklé je odfiltrování železa) by měl být čas takzvaného zotavení detektoru co nejrychlejší. U pomalejších přístrojů se může snadno stát, že blízko sebe uložené cíle prostě detektor nedokáže rozpoznat.

Povrchová vodivost 

Schopnost povrchu předmětu v elektromagnetickém poli vytvářet vířivé proudy. Pro účely detektorů kovů, v dnešní době používaných principech, je to vlastnost klíčová. 

Skenování

Prohledávání terénu sondou. Vždy mějte napaměti, že sonda by měla být co nejblíže povrchu země a s ní pokud možno rovnoběžně. Při hledání nespěchejte a snažte se, aby jednotlivé smyčky vždy o 50% překrývaly předchozí pohyb sondy.

Zaměření cíle 

Přesné zaměření cíle je důležitou součástí správného zvládnutí detektoru. Vyhnete se zbytečnému kopání velkých děr. Zde jsou ve výhodě detektory, které rychle pracují se signálem a nedochází u nich ke zpoždění. Klasickou metodou je takzvané zaměření do kříže, kdy signál zaměříte ze dvou stran a v průsečíku pomyslného kříže je hledaný předmět. Další možností je zaměřit signál pomocí funkce pinpoint, kdy se vlastně detektor přepne do nediskriminačního nepohybového režimu a dohledávaný signál by se měl nacházet pod středem sondy. 

 Zákony

Každý, kdo s detektorem kovů hledá, by měl mít na paměti zákony platící na území kde se s detektorem pohybuje. Tato legislativa se v jednotlivých státech velice často hodně liší. Je dobré se na celou problematiku podívat dříve než se pustíte do hledání. Do rozporu se zákonem se pak můžete snadno dostat i při neodevzdaném nebo neohlášeném nálezu. Jasným příkladem, platným snad všude na světě, jsou nalezené zbraně a munice. Tady jasně platí Zákon o zbraních a střelivu a případný neohlášený nález, třeba pušky z období druhé světové války se dá snadno kvalifikovat jako nedovolené ozbrojování.

 

PřezdívkaHeslo
Registrace

Hledat na tomto webu

Košík

V košíku máte 0 položek celkem za 0 Kč s DPH

Detektor na splátky

Detektor na splátky s nulovým navýšením

Nejčtenější články

Nejčtenější vůbec

Partnerské weby

LovecPokladu.cz - detektory kovů Detektory kovů C.Scope Detektory kovů Mlejnský

Nejživější ve fóru

V Tesoro Tejón:
Sytic: Zdar mrcasnici poridil jsem si starsiho tejona nemate nekdo naky detajlni navod nastaveni?... » ukázat

V Tesoro Tejón:
Sytic: Zdravim hledaci mate tady jeste nekdo to nastaveni na tejona?? Jsem si ho nove poridil sta... » ukázat

V Tesoro Vaquero - hloubka:
jozka250: zdravim uz ste nekdo mel na vaqueru tuhle sondu jaky to bylo a co znamena Technologie DD B... » ukázat

> Vstup do fóra
online counter