Volba detektoru I.

jak na detektor kovů

Může být jeden detektor na všechno?

Většina detektorů je navržena pro určitý typ hledání. Mohou být samozřejmě použity i jiným způsobem, ale vždy se pak bude jednat o kompromis. Například většina detektorů, které se používají pro hledání zlata, má obvody nastaveny tak, aby měl přístroj maximální citlivost, což se ale třeba při hledání militarií může ukázat jako nevýhoda. Každý detektor je tak do jisté míry ovlivněn kompromisy v konstrukci a tak může být složité najít přístroj pro všechny Vaše specifické potřeby. Vyplatí se tak detektor u prodejce vždy otestovat a zeptat se na co nejvíce podrobností.

Jaký je nejlepší detektor kovů?

Asi první otázka, kterou si každý začátečník položíSmile. Bohužel, na tuto otázku neexistuje odpověď. Každý hledač má specifické potřeby, a pro každého tak ten nejlepší detektor může být jiný. Nejjednoduší způsob jak najít ten Váš „nejlepší“ detektor je zhodnotit kolik budete hledání dávat času, co chcete hledat a kde budete hledat. Od toho se bude také odvíjet kolik do nového přístroje investovat peněz a jak velkou částku vlastně budete chtít utratit.

Jsou sofistikované detektory s mnoha funkcemi lepší než ty jednoduché?

Taky se lze zeptat, jaký je rozdíl mezi detektorem za 8.000 Kč a tím za 30.000 Kč? Odpověď na tyto otázky je komplikovaná. Obecně platí, že si hledač platí za funkce, komfort při hledání, dosah a citlivost. Není to ale pravidlem, a i skvělý detektor za 30.000 Kč bude k ničemu, pokud ho nebudete schopni správně nastavit. Mnohdy tak platí, že v jednoduchosti je síla. Sofistikované funkce a LCD pak nic nevypovídají o dosahu, vyhodnocení nebo diskriminaci detektoru!

Najdou digitální detektory cíl hlouběji než analogové detektory?

Použití digitálního zpracování signálu u detektoru není zárukou jeho hloubkových vlastností. S příchodem cenově efektivnějšího digitálního zpracování  signálu a  LCD displejů, je na trhu určitý počet přístrojů, které jsou levné a mají velkou řadu funkcí. O dosahu detektoru a chování přístroje to ale nic nevypovídá. Pokud si tak takový levný digitální detektor pořídíte, kopejte každý cíl, který Vám dá alespoň částečně dobrý signál bez ohledu na odpověď na LCD. Je jasné, že takto budete kopat vetší množství odpadů, nebudete ale přecházet chtěné cíle. 

Proč existuje tolik druhů vyhledávacích sond?

Existují dva typy sond, které jsou nejčastěji používané, koncentrické a 2D. Koncentrické sondy jsou vlastně dvě vinutí, přičemž jedno je uvnitř druhého. Tyto sondy se používají na většině detektorů pro hledání mincí, šperků a starých předmětů. Koncentrické sondy velmi dobře rozlišují a je snadné přesně určit místo nálezu, který je vždy ve středu sondy. 2D sondy jsou měřící cívky jejichž vinutí má tvar dvou písmen D obrácených zády k sobě. Sondy byly původně vyvinuty pro hledání zlata ve složitých půdních podmínkách, dnes ale mají podstatně širší použití. Po určení typu sondy, který je pro Vaše hledání vhodnější, je vždy dobré zvážit velikost sondy. 2D sondy jsou obecně vhodné pro použití v silně mineralizovaných lokalitách, jejich výhodou oproti, některým starším typům koncentrických sond, je pokrytí. Na druhou stranu je těžší dohledat cíl.

Jak velkou sondu zvolit?

Větší určitě neznamená lepší. V podstatě platí, že u velkých sond se dosah na drobné předměty příliš nezmění. Nárust začíná až od předmětů střední velikosti. Také je těžší dohledávat menší cíle. Určitě také není bez významu otázka separace. Velké sondy při použití v lokalitách s větším množstvím železných odpadů snadno dokáží maskovat cíle vyrobené z barevných kovů. Menší sondy jsou přesnější, lépe separují a snadněji se dohledávají detekované předměty. Jejich minusem je, že tyto sondy mají nižší dosah na větší předměty.

Jaký mají detektory dosah?

Odpověď na tuto otázku je třeba rozdělit na dvě části. Jedna část jsou samotné obvody detektoru a použitá sonda, druhou částí jsou přírodní podmínky v místě, kde hledáte.
Vlastnosti detektoru jsou dány jeho konstrukcí. To neznamená, že poměrně jednoduchý přístroj nemůže mít výborný dosah. V mnoha případech tomu tak přesně je. Velké množství funkcí nemá s dosahem detektoru nic společného. Stejný problém je u sondy. Větší sonda určitě nebude znamenat větší dosah u drobných předmětů, jako může být například 1g zlatý nugget. Vždy je tak třeba sondu volit podle předmětů, které chcete hledat.

Přírodní podmínky ovlivňují všechny funkce detektoru a tím pádem i jeho dosah. Pro laiky je tak mnohdy těžké si na začátku představit, jak velká je to škála faktoru. Dosah a chování detektoru tak ovlivňuje velikost a tvar cíle, půdní podmínky, orientace cíle v půdě, elekrické vodiče, radiové převaděče a vysílače. Velkou roli také hrají povětrnostní podmínky, jako je déšť, blížící se bouřka atd. Dosah detektoru je tak ovlivňován mnoha faktory a je velmi těžké určit skutečný maximální dosah jednotlivých přístrojů. Všechny testy detektorů jsou tak pouze orientační.

Jak nastavit délku detektoru?

Pohyb detektorem by pro Vás měl být vždy co nejkomfortnější. Tím pádem budete daleko méně unaveni i po mnohahodinovém hledání.  Sonda by měla kopírovat půdu v přibližně stejné výšce, cca 2cm. Držení detektoru by mělo být uvolněné, pohyb pak může připomínat pomalejší sečení trávy.

Jak určit místo kde kopat?

Jakmile dostane tónovou odpověď od detektoru, nastane problém, jak cíl pod sondou přesně dohledat. Techniky dohledávání se liší podle typu detektoru a také podle typu použité sondy. Klasickou metodou je takzvaný X-ing. Cíl zaměříte pohybem ze dvou směrů a v pomyslném středu písmene X, které Vám tak vznikne, se nachází cíl. V tomto směru jsou koncentrické sondy přesnější a dohledávání pomocí nich je rychlejší.
Při používání 2D sond se metoda mírně liší. Sonda ze své konstrukce dává stejný signál po celé svojí délce, což přináší při dohledávání drobné obtíže. Dohlédává se tak nejčastěji na špičku sondy, nebo na patu sondy. Celý postup děláte tak, že pomalým pohybem nad cílovým místem posunujete sondu až se Vám na patě nebo na špičce cíl ztratí. Pak znovu lehce posunete sondu nad cílový předmět a získáte tak přibližné místo kde kopat.

Jak nastavovat citlivost u detektoru?

Nastavení citlivosti detektoru ovlivňuje hloubku a velikost detekovaných předmětů.  Čím vyšší citlivost nastavíte, tím větší bude dosah detektoru a také citlivost přístroje na drobné předměty. Vždy je ale důležité, aby detektor zůstal stabilní a nevydával falešné signály.
U detektorů Tesoro je správné nastavení citlivosti detektoru velmi snadné. Držte detektor se sondou cca 2cm nad půdou a otočte ovladačem citlivosti úplně doprava. Půda, nad kterou citlivost nastavujete, by neměla obsahovat žádný kovový předmět. Je velmi pravděpodobné, že při otočení do maximální polohy začne detektor vydávat „štěbetavé“ zvuky. Začněte pomaličku hladinu citlivosti snižovat až se dostanete k bodu, kdy tyto prozvuky zmizí. To je místo s maximálním nastavením citlivosti pro danou lokalitu.

Proč musím provádět vyvážení vlivu půdy?

Vyvážení půdy je vlastně určitou formou diskriminace, která ruší účinky mineralizace půdy. Důvodem je nalezení bodu rovnováhy,  kdy vliv půdy není ani negativní ani pozitivní. To umožňuje dosáhnout, bez falešných prozvuků, maximální hloubky a citlivosti na nejdrobnější předměty.

Jaký je rozdíl mezi ručním, automatickým a továrním nastavením vyvážení půdy?

Všechny VLF detektory mají nějakou funkci vyvážení půdy. Tím přístroje dosahují odfiltrování signálu mineralizace.
Tovární nastavení je nejčastější pro levné digitální detektory. Úroveň nastavení je ve výrobním závodě pevně nastavena na určité střední podmínky. Bude dobře fungovat ve většině lokalit, kde nejsou s mineralizací půdy větší problémy.

Manuální nastavení  je ze své podstaty přesnější. Máte možnost detektor vždy nastavit přesně na podmínky, ve kterých se budete pohybovat. Tady je ale třeba mít vždy na paměti, že špatné nastavení vyvážení půdy povede ke ztrátě hloubky nebo falešným signálům detektoru. Na druhou stranu s manuálním vyvážením půdy dokáží dělat zkušenější hledači doslova kouzla a je tak mezi těmito hledači nejoblíbenější.

Poslední možností je automatické nastavení vyvážení půdy. Zde se ale mnohdy v termínech objevuje dosti velký zmatek. Řada prodejců Vám u nejlevnějších detektorů podá informaci, že se jedná o detektor s automatickou funkcí vyvážení půdy. V naprosté většině se ale jedná o továrně nastavenou hodnotu. Rozdíl mezi těmito údaji je samozřejmě obrovský, a tak byste se měli vždy ujistit, jakým způsobem detektor opravdu pracuje. Poměrně dobrým testem v takových případech je použití nějakého mineralizovaného půdního vzorku. Pokud má detektor automatickou funkci se vzorkem si poradí, v opačném případě budete nuceni snižovat citlivost přístroje.

Jaká je tedy nejlepší volba odladění půdy?

Je to otázka, na kterou není zase úplně jednoznačná odpověď. Pokud se budete hledání věnovat pouze okrajově, bude Vám stačit jednoduchý detektor s továrně nastavenou úrovní. V případě, že se chcete hledání skutečně věnovat dlouhodobě, je ruční vyvážení půdy asi nejlepší volbou. Dovolí Vám přesně nastavit úroveň, nebo jí také přízpůsobit Vašemu hledačskému stylu. Automatické vyvážení půdy je samozřejmě vždy lepší, než továrně nastavená hodnota. Poskytuje hledači větší komfort. Na druhou stranu zde ale není možnost si přístroj jemně doladit a to může některým hledačům, například při hledání zlatých nuggetů, vadit.

Jak nastavit vyvážení půdy ručně?

Nastavení půdní rovnováhy je jednoduchý, ale velmi důležitý úkon. Rozhoduje o dosahu detektoru, jeho stabilitě v lokalitě a tak vlastně o komfortu Vašeho hledání. U detektorů Tesoro se odladění vlivu půdy provádí v režimu All Metal a je velmi přesně popsané v návodech, takže nemá smysl ho zde opakovat.
Je důležité si vyvážení dobře osvojit, takže je dobré ze začátku co nejvíce trénovat. Jakmile budete zkušenější,  zabere Vám celý proces nastavování maximálně několik vteřin.

Co je to "super ladění" u detektorů Tesoro?

Je způsob, jak získat u detektorů Tesoro maximální hloubku. Celý postup je jednoduchý. Ovládání prahového tónu se používá v All Metal, který se nastavuje na práh slyšitelnosti, aby byla dobře slyšet každá změna v tónu.  Pokud chcete ale hledat v diskriminačním režimu a dosáhnout tak maximální hloubky a citlivosti, nastavte úroveň threshold do maximální polohy. Výsledek je velmi působivý.

Zesilovače slabých signálů?

Detektory Tesoro jsou pověstné svým velmi klidným chováním bez prozvuků a falešných signálů, což je dáno jejich konstrukcí s mnoha patenty a samozřejmě také používáním pouze těch nejkvalitnějších komponentů jak při výrobě základní desky, tak při výrobě sondy. Pokud se na současné detektory Tesoro podíváte, zjistíte, že na konci stupnice citlivosti je pole zesilovačů slabých signálů. Ty dokáží u detektoru výrazně přidat na dosahu. Nelze je ale použít vždy a všude. Vždy to záleží na aktuálních půdních podmínkách. Postup nastavení maximální citlivosti je jednoduchý. Zvedněte sondu 2cm nad povrch a otočte citlivostí až do krajní polohy zesilovačů. Vše byste měli dělat až po odladění vlivu půdy a nad kouskem čisté půdy, tzn. bez přítomnosti kovových předmětů. Je velmi pravděpodobné, že Vám detektor začne trochu „prozpěvovat“. Pokud ne, je úroveň mineralizace v lokalitě mírná a Vy můžete použít maximální výkon detektoru. V případě, že ale slyšíte prozvuky, vracejte lehce milimetr po milimetru otočný ovladač citlivost zpět. V jednom bodě ševelení ustane. To je místo, kam až Vás nechá s výkonem jít místní půda. Způsob je to jednoduchý, ale velmi účinný.

Co je to ID?

U detektorů vybavených LCD máte možnost sledovat ID číslo. Je to číslo, které označuje povrchovou vodivost předmětu tak, jak ji detektor vyhodnotí. Správné určení ID předmětu v půdě ovlivňuje řada faktorů, které mohu namátkou vyjmenovat: obsah kovu, velikost cíle, tvar, orientace v půdě, mineralizace půdy, hloubka uložení, povětrnostní podmínky atd.
I když všechny společnosti na trhu, včetně Tesoro, ID odpověď spřesňují, rozhodně není dokonalá. Nakonec je to vždy na hledači, a v podstatě se dá říci, že všechny sporné cíle by se měli kopat.

Co je to NOTCH Filter?

NOTCH Filter je rozšířená možnost diskriminace. Klasický postup je odfiltrování předmětů po pomyslné přímce od železa, následují železné fólie, zlato atd. U NOTCH filtrů lze postupovat i pomocí takzvaných oken. Pokud bych měl uvést případ, pak je možné neodfiltrovat železo, ale pouze fólie a třeba očka od plechovek apod.
V bezcenných lokalitách, jako jsou pláže nebo moderní parky, je použití takové diskriminace poměrně účinné. V lokalitách, kde byste ale mohli čekat nějaké starší nálezy, se tato metoda příliš doporučit nedá. Tak, jak bylo popsáno v kapitole „Co je to ID“, o vyhodnocení předmětu rozhoduje velká řada faktorů. Při použití tohoto druhu diskriminace se snadno vystavujete možnosti, že řadu dobrých cílů minete.

Můj detektor hlásí velké železné cíle jako barevné i při vysokém nastavení diskriminace?

Jsou způsoby, a platí to pro všechny detektory, jak se dá přístroj oklamat. Prvním případem jsou železné kroužky a kruhy. Ty se mohou hlásit jako barevné kovy, pokud budete ale přejíždět přes hrany kruhu, dostanete odpověď jako pro železo. Odhalení takového cíle je tak trochu na zkušenosti každého hledače a je pravděpodobné, že než získate praxi, podobné cíle kopnete. Druhou možností jsou opravdu velké předměty ze železa. Velký železný předmět, který je dostatečně dlouhou dobu v půdě, začne silně korodovat. Vytvoří tak obrovský "halo efekt" z rozpouštějící se rzi do svého okolí. Zkušenější  hledač si všimne, že signál nemá "ostré hrany" a je takzvaně roztahaný. Také odpověď je většinou přerušovaná prskáním. Pro nezkušeného hledače je to ale obtížnější. Někdy se tak stane, že začátečník nalezne obdivuhodný předmět ze železa, a to i na místech, která jsou údajně prochozená. Důvodem je, že zkušenější hledači tento předmět "správně vyhodnotili" a začátečník kopal.:)

Jaká je nejlepší frekvence pro můj detektor?

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení jsou rozdíly mezi frekvencemi podstatně menší, než by většina hledačů hádala.  Jakýkoli detektor, který bude pracovat na frekvenci od 3kHz do 30 kHz by měl být pro hledání naprosto vhodný. To, co dělá detektor detektorem, je nastavení diskriminátoru, konstrukce vysílácí a přijímací části detektoru, konstrukce sondy atd.


Co jsou to prozvuky?

Označují se tak falešné signály způsobené mineralizací půdy,  interferencemi nebo špatným nastavením detektoru.


Jak ovlivňuje vlhkost půdy dosah detektoru?


Voda v půdě jako taková neznamená nic. To důležité je, že většina předmětů v půdě začne oxidovat. Díky tomu se i působením vlhkosti začne okolo takových předmětů vytvářet "halo efekt" tvořený rozpouštějícím se kovem. Z tohoto vyplývá, že na určité kovy v půdě má vlhkost velmi malý vliv (zlato). Na předměty ze železa pak je tento vliv podstatně větší.

pokračování za týden .)

Elmara

 

 

zobrazeno: 9910x, komentářů: 4, autor: Elmara, vytvořeno: 5.3.2010 0:13
13. března 2010 16:27
Boban
|
 
Boban
Krásně napsaný tohle jsem měl číst dřív hodně mě to pomohlo Elmaro dík ;-)
14. března 2010 0:06
Peking
| Díky za článek
 
Peking
Zajímavé počtení
14. března 2010 6:09
SHORTY
|
 
SHORTY
Hezky podrobně jsi to popsal. ;-) :-D Poučné články jsou potřeba. :-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na detektory-tesoro.cz uživatelský účet, zaregistrujte se. Registrace je bezplatná a k ničemu vás nezavazuje.

PřezdívkaHeslo
Registrace

Hledat na tomto webu

Detektor na splátky

Detektor na splátky s nulovým navýšením

Nejčtenější články

Nejčtenější vůbec

Partnerské weby

LovecPokladu.cz - detektory kovů Detektory kovů C.Scope Detektory kovů Mlejnský

Nejživější ve fóru

V Tesoro Tejón:
Sytic: Zdar mrcasnici poridil jsem si starsiho tejona nemate nekdo naky detajlni navod nastaveni?... » ukázat

V Tesoro Tejón:
Sytic: Zdravim hledaci mate tady jeste nekdo to nastaveni na tejona?? Jsem si ho nove poridil sta... » ukázat

V Tesoro Vaquero - hloubka:
jozka250: zdravim uz ste nekdo mel na vaqueru tuhle sondu jaky to bylo a co znamena Technologie DD B... » ukázat

> Vstup do fóra
online counter