Redakční test detektoru kovů Tesoro Cortes

Tesoro Cortes - nejlepší detektor od Tesoro

Jedna z nejstarších značek, která od svého vzniku vytvořila řadu skvělých detektorů a v mnoha případech se jednalo o přístroje přelomové. Tesoro Cortes představuje nový přístup technického řešení detektorů kovů. Velmi účelně kombinuje analogovou a digitální technologii a navíc vícenásobnou identifikaci cíle na displeji.

První dojem

První dojem je především lehkost. Detektor je v nejvyšší třídě, vážící necelých 1.5kg, opravdu unikátem. Přístroj je také velmi dobře vyvážen. Bateriový blok je umístěn pod loketní opěrkou. Pokud pak vezmete v úvahu velice lehkou sondu, vyrobenou z kompozitu, máte po konstrukční stránce ideálně navržený přístroj.
Cortes se dá velmi dobře složit do tří dílů. Bez problému ho tak dostanete do běžného batohu. Sestavení pak trvá pouze několik vteřin :)
Všechny ovládací prvky a údaje na LCD máte neustále k dispozici. Tesoro se rozhodlo nejít cestou různých rozbalovacích menu. Všechny funkce jsou přístupné přímo. V praxi se tento přístup ukázal jako maximálně účelný a správný. Práce s detektorem je jednoduchá a velmi rychlá.

Specifikace

Detektor se skládá ze tří dílů. V základním setu nyní dostáváte novou 9x8" spider sondu. Loketní opěrka je čalouněná a detektor je vybaven nezvykle velkým reproduktorem, který přispívá k velice dobré modulaci tónů jak v analogovém, tak digitálním režimu.
Přístroj je napájen 8x1.5 V AA bateriemi, ale výrobce od začátku počítá, že budete používat i dobíjecí baterie s nižším napětím 1.2V. Výdrž baterií je okolo 20 hodin v závislosti na počtu signálů, okolní teplotě a zda používáte osvětlení LCD. V případě, že budete používat sluchátka, tento čas výrazně prodloužíte.
Cortes pracuje na frekvenci 10kHz, což je velmi výhodná volba pro universální detektor. Optimální pracovní teplota detektoru je od -1 C do 38 C. Bez jakýchkoliv problémů jsem ale v průběhu letošní zimy chodil při teplotě -13 C. Ani přístroj, ani LCD nejevili žádný náznak problémů, a tak se zdá, že chlapci v Arizoně ani netuší, že detektor je tak trochu arktický speciál :). Idealní relativní vlhkost vzduchu je 0-75%.
K detektoru je možno dokoupit řadu doplňkových sond z řady uMax. Zajímavou informací je také délka záruční doby. V USA Tesoro již řadu let poskytuje doživotní záruku. V Evropě jsou to prozatím 3 roky, ale doufáme, že se to co nejdříve změní.

Cortes je vybaven třemi pracovními režimy. Pohybovým All Metal, tichým diskriminačním a diskriminačním SUM módem. Dále pak funkcí NOTCH ve dvou možnostech nastavení. Vyvážení vlivu půdy je jak automatické, tak ruční v závislosti na zvoleném pracovním režimu. Další funkce jsou pak nastavení prahového tónu Treshold a podsvícení LCD.

Diskriminační režim SUM využívá devíti různých tónů pro určení identifikace předmětu. Grafická identifikace využívá tří druhů určení signálu. Za 1. pomocí ID čísla, 2. pomocí sloupcového grafu, 3. detektor vypisuje v horním řádku LCD o jaký materiál se pravděpodobně jedná.
Detektor zároveň indikuje pravděpodobnou hloubku předmětu, a i ta je neustále k dispozici na LCD stejně jako stav baterií.
To nejzajímavější a zároveň jedinečné je, že všechny ovládané a zobrazované funkce máte neustále na hlavním panelu. Myslím, že když p.Gifford Cortese navrhoval měl opravdu dobré dny :).

tesoro cortes box

Displej - Podrobně

Cortes je vlastně kombinací Tesoro analogové technologie a nových digitálních prvků. Snahou Tesoro bylo od začátku vyvinout špičkový detektor bez složitých menu a programování. Identifikace nálezu zůstává na displeji zobrazena 6 vteřin (pokud se tedy neobjeví další signál). Po uplynutí tohoto času se znovu objeví na displeji název režimu ve kterém se pohybujete.
Samotná identifikace prakticky vypadá tak, že v horním řádku se zobrazuje ve zkratkách identifikace předmětu (např: Nikl, Ring, TAB atd.). V tomto řádku se Vám také může objevit upozornění, abyste přizvedli sondu pro lepší identifikaci předmětu. Jedná se většinou o větší kovový předmět na povrchu; přizvednout sondu je potřeba z důvodu přetížení sondy. Tyto informace dostáváte bez ohledu na to v jakém pracovním režimu pracujete.

Ve spodním řádku se pak zobrazuje: Zcela vlevo ukazatel hloubky předmětu v palcích. Na pravé straně pak ukazatel stavu baterií a číslem vyjádřená vodivostní hodnota předmětu. Uprostřed displeje pak najdete devět sloupcových grafů, jejichž funkci vysvětlím podrobněji níže.

Pro číselnou identifikaci používají u Tesoro číselnou řadu od 0 do 95. Kdy 0 představuje čisté železo a číslo 95 čisté stříbro. Všechny ostatní ID čísla jsou pak výčet kovů různých vodivostí v závislosti na půdních podmínkách. To jak dokážete číst informace, které Vám detektor dává, pak záleží již na zkušenostech každého hledače.
To nejdůležitější je naučit se rozeznávat typické předměty a jejich vodivost v podmínkách, kde se pohybujete. Je to o praxi :)

Devět segmentů, které se nacházejí ve středu LCD, zobrazuje zleva do prava: 1. železo, 2. Folie, 3. nikl, 4. víčka, 5. Square Tab, 6. zinkové mince, 7. měděné mince, 8. mince ze směsi stříbra, 9. stříbrné mince.
Uvedené údaje na LCD jsou pouze orientační. Mnoho kovových předmětů je vyrobeno z různých slitin. Cíl se pak zobrazuje ve dvou či více segmentech najednou. Každý pak má jinou hodnotu (výšku). Výška grafického segmentu pak vyjadřuje sílu signálu. Silný signál se bude zobrazovat jako plný segment grafu. Naopak slabý signál se může zobrazovat jako tenká linka na spodní straně grafického segmentu.
Přímo pod každým sloupcovým grafem máte popis co zobrazuje. Nemusíte si tak co který znamená pamatovat.

Nastavení

Ovládací prvky: Přepínač MODE - nastavuje pracovní režimy: All Metal, Tichý diskriminační, SUM diskriminační. Otočný přepínač on/off se spojenou funkcí nastavení citlivosti. Otočný přepínač nastavení diskriminace. Ovladač nastavení Ground Balance (přesné vyvážení vlivu půdy). Nastavení prahového tónu Treshold. Přepínač nastavení diskriminace NOTCH a dvě možnosti nastavení podsvícení displeje.

V režimu All Metal máte možnost využít funkci nastavení prahového tónu Treshold. Jedná se o celokovový režim a detektor v něm přijímá všechny signály. Veškeré identifikační prvky na LCD ale pracují stejně jako ve všech ostatních pracovních režimech. To dává tomuto nastavení skvělou použitelnost při maximálním dosahu detektoru.
Tento režim se také používá pro přesné dohledání místa nálezu. Cortes potřebuje pro zachycení signálu v režimu All Metal doslova minimální pohyb. Pro ty, kdo neradi zaměřují předměty klasickou metodou do kříže, je pak nejlepší možnost palcem ruky ovládat přepínač mezi diskriminací a All Metalem. Pro trvale přijímaný signál stačí v režimu All Metal pohybovat sondou doslova centimetr doprava - centimetr doleva. Tento dohledávací způsob je velmi přesný, ale používám ho pouze u hluboko uložených předmětů. U nálezů na povrchu to není potřeba. Detektor je velmi rychlý a místo nálezu je zaměřené přesně při samotném přijetí signálu.

Režim diskriminace umožňuje podle nastavení, které zvolíte, přijímat nebo odmítat různé druhy kovů. Pro nastavení můžete použít klasický otočný ovladač nebo přepínač takzvaných NOTCH oken. Ten pracuje ve dvou režimech, nízkém a vysokém.

Režim diskriminace SUM: Jedná se o diskriminační a vyhodnocovací režim. Funkci ovládáte palcem ruky, která drží detektor. K její aktivaci dochází po stisknutí páčky přepínačů volby režimů zcela vlevo. Po tom co páčku pustíte se detektor automaticky vrátí do klasického diskriminačního módu. Tesoro v této funkci kombinuje všechny výhody analogovo - digitálního detektoru. Klasická diskriminace je velmi přesná a detektor má výborné separační vlastnosti. Režim SUM nejčastěji použijete u hluboko uložených signálů, které jsou co do identifikace nejasné.
Pro co nejpřesnější vyhodnocení signálu stačí přepnout do režimu SUM a nad signálem přejet sondou třikrát až šestkrát. Pohyb by měl být co nejkratší (cca 2 až 4 cm) a poměrně svižný. Odpověď detektoru se zpřesní a dostáváte odpověď jak audio (detektor používá při vyhodnocení SUM 9 tónů), tak také na disleji.
Výsledek pak vypadá tak, že signál který byl na hranici dosahu, a na LCD vyplňoval spodní hranu třeba u třech grafů, se zpřesní na jeden sloupcový graf, u kterého se sloupec trochu více naplní. To samé platí i pro audio vyhodnocení. Celá funkce pracuje velmi působivě a v současnosti něco podobného žádný detektor nenabízí. Rozhodnutí zda kopat nebo ne za Vás ale detektor neudělá :).

LCD cortese

Nastavení citlivosti - alfa a omega úspěchu

Nastavení citlivosti je u detektoru kovů spojené s funkcí on/off. Rozsahem nastavení se pohybujete od 1 do 10. Za číslem 10 pak následuje oranžové pole ve kterém se zapíná zesilovač hluboko uložených cílů - Max Boost.
Cortes velmi dobře snáší vysoké nastavení citlivosti, což je velmi dobrá vlastnost, jelikož většina hledačů klasicky volí senzitivity na max :). Funkci Max Boost ale všude použít nemůžete. Půda s obsahem velkého množství minerálů způsobuje prozvuky a falešné signály. U Cortese se podobné chování příliš neděje. Přesto se i z něho dá vyrobit nestabilní přístroj.
V průběhu testu jsem vystřídal několik velmi odlišných lokalit. Od klasických polí přes les až po odpadem zamořený druhoválečný sběrný tábor. Citlivostí jsem se pohyboval od 8 do poloviny oranžového pole zesilovačů. Je vždy důležité, a platí to obecně pro všechny detektory, citlivost nastavovat "citlivě". S nestabilním detektorem toho příliš nenajdete a maximálně dostanou Vaše uši pořádný výprask od prozvuků a falešných signálů.

Odladění vlivu půdy a funkce treshold

Je velmi důležité se naučit správně nastavit vyvážení vlivu půdy. Nejedná se o nijak složitý úkon, ale jeho zvládnutí ovlivňuje dosah detektoru, a tak se určitě vyplatí ho zvládnout hned na začátku. Postup je to velmi prostinký:  Detektor nastavíte do funkce All Metal a najdete si kus půdy, na které nedostáváte žádný signál. Následně detektor zvednete do výšky cca 20 cm nad zem a začnete otáčet ovladačem treshold až do pozice, kdy se Vám ozve prahový tón.
Následně začnete pohybovat sondou v rozmezí 5 až 20 cm tahavým pohybem, kterému se říká "pumpování". Hned na začátku si jistě všimnete, že detektor při tomto pohybu vydává tahavý tón. Problém je v tom, že jen jedním směrem pohybu. Cílem odladění je, abyste měli stejný tón směrem nahoru a dolu. Toho docílíte tak, že při pohybování sondou nahoru a dolu pomalu otáčíte ovladačem Ground Balance. Cortés má nastavení velice přesné a tak mohu jen doporučit pohybovat ovladačem po malých kouscích.
Celá operace zkušenému hledači trvá pouze několik vteřin. Začátečník si může s nastavením hrát i minutu :) Vyplatí se ale být trpělivý a odladění půdy provést pořádně.

Air test a odpověď detektoru na typické předměty nacházené v ČR

Klasickou možností jak s detektorem začít, je udělat si air test a přesvědčit se jak se na různé předměty detektor chová. Pokud se do podobné činnosti pustíte, doporučuji nedělat ji doma v bytě, ale někde v koutu zahrady. Vyhnete se tak možným interferencím a rušení při prvních testech.

Hloubkový test

Následující přehled obsahuje typické nálezové mince a předměty.  V tabulce najdete odpověď, kterou detektor graficky dává, ale také orientační dosah v režimu diskriminace jak při nastavení citlivosti na 9, tak při použití funkce Boost na polovinu výkonu.
Výsledky je třeba brát s určitou rezervou. I u kvalitního přístroje rozhodují především půdní podmínky. Neplatí to ale automaticky a vždy. U předmětů, které jsou v půdě uložené delší dobu, je dosah naopak větší. Způsobují to ionty kovu rozpuštěné v půdě v okolí předmětu, které způsobují, že se detektoru může zdát být předmět větší. Na obdělávaných půdách to ale samozřejmě platí s určitým omezením. Kapitolou samu pro sebe jsou silně hnojená pole, kde se mnohdy zdá, že půda ve spojení s močovinou apod. tvoří doslova elektrolit. Takové prostředí pak nesvědčí ani nálezům ani detektorům :).

Předměty použité v testu
4

Tabulka s přehledem výsledků měřených v půdě. Vzhledem k počasí tentokrát v dětském pískovišti našeho syna :). Detektor jsem měl nastavený v diskriminačním režimu s mírným odladěním železa (ID 0-10).

 Předmět  Popis  Citlivost 9 Max Boost  ID číslo předmětu 
1 

Prvoválečný vojenský odznak

Průměr 45mm

30 cm  36 cm  ID 66 
2

Dvouhaléř Rakousko-Uhersko

Průměr 19mm

21 cm 24 cm ID 73
3 

Jedna koruna ČSSR

Průměr 23mm

23 cm 27 cm ID 62
4

1 krejcar Ag Slezsko

Průměr 14 mm

18 cm 21 cm ID 42
5 

1 haléř Vratislav Jagelonský

Průměr 9 mm olámaný

11 cm        14 cm        ID 17                  
6

Půlka opaskové spony.

Délka cca. 46 mm

27 cm 33 cm ID 57 
7 

Deformovaná nábojnice.

Délka cca 50 mm

26 cm 29 cm  ID 66

Závěr - hodnocení detektoru

Už po prvních hodinách jsem byl přesvědčen, že mám v rukou výjmečný přístroj. O jeho kvalitách mě již delší dobu přesvědčovala řada přátel mezi hledači, ale vlastní zkušenost je vždy nejlepší. První, co mě opravdu oslovilo byla stabilita detektoru. Cortes opravdu netrpí na falešné signály a prozvuky. Signál buď máte a nebo ne. U detektorů v nejvyšší třídě je to vlastnost výjimečná. Citlivost se dala, i v místech která mám prochozená s různými typy detektorů, nastavovat opravdu vysoko. Na žádné lokalitě jsem se nepohyboval s nastavením nižším než 8.
Detektor je také velmi lehký. Již několik let používám jako standartní detektor Minelab Explorer SE a tak si moje ruka i záda změnu velmi pochvalovala. Rozdíl více jak půl kilogramu je při celodenním maratonu opravdu znát.

základní sonda a nálezy
Předměty a mince nalezené v průběhu testu.

Vyhodnocení detektoru pracuje výjimečně přesně. Největší rozdíl poznáte u hloboko uložených malých předmětů. Signál nepřeskakuje, a při využití diskriminačně analytické funkce SUM, dostanete i při minimálním signálu přesnou odpověď.
Byl jsem předem upozorněn, že se detektor ve vyhodnocení neplete, a že je schopen zachycovat barevné signály v množství železa. Jaké bylo ale moje překvapení, když jsem našel zbytek ocelové trubky na kterém ještě uprostřed visel jakýsi mosazný kroužek. Detektor přitom ale jednoznačně hlásil  barvu uprostřed signálu. Diskriminace je u všech detektorů Tesoro na výborné úrovni a ani Cortes není vyjímkou. Železo se tak opravdu nekope, tedy pokud ho zrovna nehledáte.

Za zmínku rozhodně stojí výborné separační vlastnosti. Pokud se s detektorem pohybujete v klasickém diskriminačním režimu, chová se vlastně jako analog. Na rozdíl od naprosté většiny digitálních přístrojů tak můžete chodit v diskriminaci a nepřecházet signály uložené v blízkosti vydiskriminovaného železa. Práci v železem zamořené lokalitě bych tak uvedl jako jedno z největších plusů detektoru. Pohybovat se můžete opravdu velmi rychle a přesto nepřecházíte.

Kapitolou samou pro sebe je přesné nastavení půdy. S mineralizací jsem neměl problémy nikde. Co se týče feromagnetických hornin, z jediného výletu na podobnou lokalitu nemohu dělat příliš velké závěry. Detektor se ale nechoval nijak poblázněně a větší kusy čediče se hlásily jednoznačně. Bylo snadné jejich odpověď odlišit. Přesto si ale myslím, že na podobná místa patří spíše LOBO :)

Několikrát jsem si s novým strojem udělal výlet s přáteli. Díky tomu jsem také zjistil, jak blízko se dá pohybovat s Cortesem od několika detektorů různých značek. Vzdálenost byla od 3 do 5 metrů. takže se dalo pohodlně chodit vedle sebe a vést obvyklé rozhovory :)
Dráty vysokého napětí se konstantně bohužel nechovaly. Zatím co u místního Jílovského rozvodu nebyl žádný problém, na podobné lokalitě v okolí Slaného, kde se dalo chodit v podstatě na maximum jsem musel dobrých 20 metrů od vedení hodně ubrat. Chodit se dalo dobře, ale přímo pod vedením to bylo na cca 60%.

Co dodat na úplný závěr? Detektor jsem si velmi oblíbil a rozhodl jsem si ho ponechat a neprovést obvyklý prodej testovacího stroje. Cortes je skvělý universální detektor bez jakýchkoli záludností a já jsem se v něm doslova našel.

Chtěl bych poděkovat Myšákovi, Cortesovi a Jojdovi za poskytnuté informace. Cortesovi pak navíc za to, že poslal svoje vlastní hodnocení detektoru, které si můžete přečíst na následujících řádcích.

Elmara

tesoro a zima

 

TESORO CORTES - PODLE CORTESE

S tímto detektorem jsem nějaký rok odchodil. Utíkal jsem od něj k jiným značkám, ale stejně jsem vždy nakonec skončil zase u Cortese. Proč? Kdo ho nikdy neměl v ruce tak to asi nepochopí.

Zpracování tohoto detektoru je podle mě poctivá práce. Žádné zbytečné čudlíky na něm nenajdete, vše má své využití.Je lehký a dobře vyvážený. Kdo má rád skladné a dobře přenositelné detektory, tak Cortes toto splňuje. Je rozložitelný na tři díly a vleze se do malého batůžku.

Nastavení cortese je velmi jednoduché. Máte dvě možnosti: ALL metal a diskriminační mód.
Já chodím v diskriminačním módu - je to tichý mód s automatickým odladěním země.

Na běžné hledání na polích i v lese používám stejné nastavení detektoru:
Ground balance kolem 12 hodiny, mód diskriminační, treshold mezi 11-12 hodinou, sensitivity mám nastavenou na 10, diskriminate level nastavuju podle toho, co hledám. Pokud jdu na mince tak těsně nad značku iron, nebo vůbec.

Nastavený ho máte za pár vteřin. Cortes je velmi rychlý detektor. Najdou se hledači co tvrdí opak, ale z vlastní zkušenosti si troufnu říct, že je to jeden z nejrychlejších detektorů na trhu. Tam kde někteří stojí nad nálezem a vyhodnocují co mají asi pod cívkou, tam kde druzí poslouchají různé prozvuky, matou je železa a mají problém najít třeba minci mezi železným šrotem, Cortes nezaváhá. Vlastně má jedno negativum. Vaši spoluhledači na vás budou naštvaní, že se jim ztratíte v terénu,protože tam kde oni mají problém, vy jen proletíte jako blesk. Určitě se tomu někteří zasmějete, ale kdo Cortese zná tak ví o čem píšu.

Samostatnou kapitolou pro tento detektor jsou starým železem zamořená pole. Jako polař bych se tady trochu pozastavil.

Když jsem začal chodit pole, tak jsem chtěl i detektor, který je zvládne. Jde o to, že ne každý detektor umí v zamořeném prostředí hledat, nebo i umí, ale ten kdo ho ovládá musí být ohromně trpělivý a mezi množstvím prozvuků poznat ten pravý signál.
Měl jsem možnost vlastnit a otestovat v těchto podmínkách  pár různých známých značek a ne každý mě v polních podmínkách přesvědčil. U jednoho mě vadily časté prozvuky, s druhým jsem musel chodit pomalu, třetí byl moc těžký a pro celodenním nebo vícedenním chození pro mě nepoužitelný.

Každá značka má detektory .tzv. vlajkové lodi. Žádný detektor není na vše, jsou detektory na zlato-vyšší frekvence, hloubkové-nižší frekvence.
Cortes má frekvenci 10 kHz. Podle mě je to taková univerzální frekvence a ve spojení s koncentrickou cívkou je to velmi dobrý detektor do železem zamořeného prostředí na mince  i věci z války.

Cortes je v diskriminaci tak dobrý, že pokud se rozhodnete hledat určitou věc z barevného kovu  mezi stovkami vystřílených nábojnic, a ta věc je samozřejmě aspoň trošku jiného složení, tak není nic jednoduššího než oddiskriminovat nábojnice a testem odzkoušet, že se už neozvou a předmět našeho zájmu má pořád dobrou zvukovou odezvu.
Řeknete si, že můžete přijít o jiné hezké věci třeba odznaky. Ano můžete, ale je to za cenu pro mě přijatelnou, kdy mě to vynahrazují jiné, pro mě zajímavější nálezy a nemusím se pozastavovat nad stovkami vystřílených i nevystřílených, nábojnic a nábojů.

Kdo nerad šponuje diskriminaci je tady displej. I na něm si přečtu informace které potřebuji k rozhodnutí kopat či nekopat. Displej je jednoduchý a přehledný. Pokud bude šero tak stačí zapnout podsvícení.Můžu si vybrat mezi low a high..Já raději podsvícení low..aspoň ušetřím baterky.
Baterky používám dobíjecí. Detektoru nevadí a člověk ušetří. Přece jen jede Cortes na 8 tužkových baterií. Výdrž baterií je kolem 20 hodin.

Cortes je podle mě perfektně vyvážený a lehký. Díky tomu se hodí i do kopcovitého terénu.
Cortes umí hledat i ty nejmenší mince. Člověk si musí detektor jen správně nastavit a kopat každý náznak barevného kovu. Někdo říká, že nekope alobal, já říkám nekopeš alobal tak nekopeš tenké stříbrné mincičky o váze třeba 0,25 g.

I Cortese, jako mnoho jiných detektorů, dokáže ošálit hluboko uložené velké železo tvářící se jako barevný kov, ale praxí jde i toto časem poznat.

Hloubka tohoto detektoru je diskutabilní. Některé věci bere stejně hluboko jako každý detektor této třídy,některé hlouběji a jiné zase méně. Záleží na velikosti hledaného předmětu a kde ho hledáte.
Velmi malé mince v zamořeném prostředí umí Cortes řekl bych lépe, a do větší hloubky, než podstatně dražší detektory. Proč? Protože Cortes je jako dělaný do kovem zamořeného prostředí a umí v něm hledat. Tam, kde prošly tzv. hloubkové detektory a vyhledaly středně velké mince, jsem já našel velmi malé a tenké stříbrné mince,které tyto detektory prostě neviděly.

Jsem i válkař, a jak říkám válku umí každý detektor. Umí, ale umí i hledat už výše popsané, tzn. určitý barevný kov v jiném barevném kovu? Cortes to opravdu umí. A nejen to. S přehledem a trochou praxe poznáte i malé železo od velkého, i když zanechá tzv. klamnou stopu jak se za roky posunovalo a zanechávalo rez. Máte dojem, že pod cívkou máte třeba bodák a nakonec je to 10 cm kousek.

S tímto detektorem jsem hledal v kopcovitém terénu 9 dnů za sebou. Díky jeho váze a vyvážení jsem neměl problém tento 9ti denní hledací maraton vydržet.

Cortes je nenáročný na údržbu.Stačí používat ochranný kryt na cívku a kryt proti dešti na řídící jednotku.

Hledal jsem lehký, vyvážený detektor s výbornou diskriminací, perfektním zpracováním a  do kovem zamořeného prostředí. Cortes to všechno splňuje, a i když od něj občas uteču, abych vyzkoušel  jiný detektor, tak jsem se k němu vždycky zase vrátil.

Cortes

Video: Jak na Tesoro Cortes?

zobrazeno: 12885x, komentářů: 4, autor: elmara and Cortes, vytvořeno: 16.3.2009 13:11
24. března 2009 14:00
Elmara
|
 
Elmara
Video se pokusíme natočit ještě tento týden :-)
12. dubna 2009 16:04
tom
| hurá
 
tom
těším se :)
30. května 2009 21:40
elmara
|
 
elmara
Tak video je konečně přidané ;-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na detektory-tesoro.cz uživatelský účet, zaregistrujte se. Registrace je bezplatná a k ničemu vás nezavazuje.

PřezdívkaHeslo
Registrace

Hledat na tomto webu

Detektor na splátky

Detektor na splátky s nulovým navýšením

Nejčtenější články

Nejčtenější vůbec

Partnerské weby

LovecPokladu.cz - detektory kovů Detektory kovů C.Scope Detektory kovů Mlejnský

Nejživější ve fóru

V Tesoro Tejón:
Sytic: Zdar mrcasnici poridil jsem si starsiho tejona nemate nekdo naky detajlni navod nastaveni?... » ukázat

V Tesoro Tejón:
Sytic: Zdravim hledaci mate tady jeste nekdo to nastaveni na tejona?? Jsem si ho nove poridil sta... » ukázat

V Tesoro Vaquero - hloubka:
jozka250: zdravim uz ste nekdo mel na vaqueru tuhle sondu jaky to bylo a co znamena Technologie DD B... » ukázat

> Vstup do fóra
online counter